EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer FH/JK-074-03/22

01.02.2022r. 21:51, Izabela Kańkowska

Utrzymywanie w stałej sprawności systemu elektroenergetycznego w obiektach zlokalizowanych na terenie Katowic i Chorzowa należących do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG

Termin składania ofert: 04.02.2022r. do godziny 14:00
Data otwarcia ofert: 04.02.2022r. o godzinie 14:30
Rodzaj zamówienia: Usługa
Dokumenty:

Zapytanie ofertowe FH/JK-074-03/22
Załącznik nr 1 do FH/JK-074-03/22
Załącznik nr 2 do FH/JK-074-03/22
Załącznik nr 3 do FH/JK-074-03/22

CPV:

50532000-3 - Usługi w zakresie naprawi konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50711000-2 - Usługi w zakresie naprawi konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych
50800000-3 - Różne usługi w zakresie naprawi konserwacji

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2022-02-01 21:51:37 Izabela Kańkowska Wszczęcie postępowania FH/JK-074-03/22