EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Postępowanie numer KE/SP/03/07/15

23.07.2015r. 12:15, Jolanta Kopiec

Sprzedaż samochodu Mitsubishi - KE/ SP/ 03/ 07/ 15

Termin składania ofert: 10.08.2015r. do godziny 11:00
Data otwarcia ofert: 10.08.2015r. o godzinie 11:30
Tryb przetargowy: Przetarg nieograniczony
Dokumenty:

Ogłoszenie
Regulamin sprzedaży
Formularz ofertowy
Umowa
Protokół odbioru

Historia zmian:
Data modyfikacji Osoba modyfikująca Rodzaj wprowadzonych zmian Szczegóły
2015-07-23 12:15:48 Jolanta Kopiec Wszczęcie postępowania KE/SP/03/07/15
2015-07-23 12:16:50 Jolanta Kopiec Poprawiono tryb postępowania z "" na "Przetarg nieograniczony"