EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2015-04-10 13:19:37, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Świadczenie usług ICT".

Przejdź do postępowania