EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2015-03-26 11:27:45, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa modułów elektronicznych".

Przejdź do postępowania