EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 i Części 3

2021-06-29 14:14:51, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 1 i Części 3 postępowania o nazwie: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - numer sprawy FH/ 02/ 04/ 21.

Przejdź do postępowania