EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2021-06-22 09:12:49, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Uwaga: Dokumentacja postępowania dostępna jest po linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473719".

Przejdź do postępowania