EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania

2021-06-21 12:47:10, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF" (tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) - nr sprawy: FH/ 02/ 05/ 21.

Przejdź do postępowania