EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2

2021-06-17 14:47:37, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części 2 postępowania o nazwie: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej" w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy FH/ 02/ 04/ 21.

Przejdź do postępowania