EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2021-06-08 15:39:09, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://emag.eb2b.com.pl, zamieszczono Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o nazwie: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych ITSEF" (tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Przejdź do postępowania