EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2021-03-31 10:56:21, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia, że na Platformie pod adresem https://emag.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/234644/dostawa-aparatury-badawczej-dla-potrzeb-slaskiego-centrum-badan-i-pomiarow-dla-cyfrowych-systemow-lacznosci-radiowej zamieszczono Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o nazwie: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Przejdź do postępowania