EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Informacja z otwarcia ofert

2021-03-03 15:52:14, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje, że na stronie internetowej https://emag.eb2b.com.pl udostępnił: a) przed otwarciem ofert informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia o nazwie "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej", b) po otwarciu ofert informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp

Przejdź do postępowania