EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zmiany SWZ

2021-02-02 09:13:55, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje, że na Platformie https://emag.eb2b.com.pl udostępniono zmiany treści SWZ w postępowaniu o nazwie: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dn. 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Przejdź do postępowania