EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2021-01-29 12:15:34, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetargu nieograniczonego" o nazwie: "Dostawa aparatury badawczej dla potrzeb Śląskiego Centrum Badań i Pomiarów dla cyfrowych systemów łączności radiowej".

Przejdź do postępowania