EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2020-11-16 14:03:06, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o wszczęciu postępowania nazwie: "Dostawa licencji dostępowych do aktualnie użytkowanych serwerów" w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.

Przejdź do postępowania