EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie (unieważnienie) postępowania

2020-11-12 13:06:40, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o unieważnieniu postępowania o nazwie: "Dostawa oprogramowania przeznaczonego do modyfikacji zawartości pamięci modułów ECU".

Przejdź do postępowania