EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Informacja z otwarcia ofert

2020-10-06 13:28:50, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę komputera stacjonarnego do obliczeń przeprowadzanych przez GPU"

Przejdź do postępowania