EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Informacja z otwarcia ofert

2020-09-24 12:04:18, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o zamieszczeniu informacji z otarcia ofert złożonych w postępowaniu na: "Dostawę aktualizacji oprogramowania" oraz przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia dot. grupy kapitałowej.

Przejdź do postępowania