EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2020-09-23 10:32:15, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę komputera stacjonarnego do obliczeń przeprowadzanych przez GPU".

Przejdź do postępowania