EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2020-06-16 12:52:49, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "ofertowym" na "Sprzedaż aparatury".

Przejdź do postępowania