EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Informacja z otwarcia ofert

2020-06-10 12:42:12, Magdalena Palka

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował informację z otwarcia ofert złożonych do postępowania na "Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania" oraz wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej, które należy złożyć w terminie 3 dni od publikacji niniejszej Informacji.

Przejdź do postępowania