EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2015-02-23 07:06:21, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa precyzyjnego odbiornika GPS".

Przejdź do postępowania