EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zmiana daty składania ofert

2020-02-10 13:53:38, Jolanta Kopiec

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Informacyjnych zawiadamia o zmianie terminu składania ofert do postępowania na "Dostawę wyposażenia laboratorium oceny bezpieczeństwa - nr postępowania FH/ 04/ 01/ 20" prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony"

Przejdź do postępowania