EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2020-02-07 07:53:13, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Usługa udostępnienia platformy motywacyjnej - ukierunkowanej na podnoszenie świadomości bezpieczeństwa procesów w jednostkach ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dostępu do platformy zainstalowanej w chmurze - nr postępowania FH/ 01/ 01/ 20".

Przejdź do postępowania