EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zmiana daty otwarcia ofert

2020-01-07 13:07:22, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG informuje o zmianie terminu otwarcia ofert do postępowania na "Dostawa zestawu aparatury do badań odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 12/ 19" prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony".

Przejdź do postępowania