EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zmiana daty składania ofert

2020-01-07 13:06:44, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Informacyjnych zawiadamia o zmianie terminu składania ofert do postępowania na "Dostawa zestawu aparatury do badań odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 12/ 19" prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony"

Przejdź do postępowania