EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2020-01-03 11:16:05, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - nr postępowania CUW-CUE/01/12/19".

Przejdź do postępowania