EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wyjaśnienia treści SIWZ

2020-01-03 07:18:04, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG opublikował wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania na "Dostawa zestawu aparatury do badań odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu - nr postępowania CUW-CUE/ 03/ 12/ 19".

Przejdź do postępowania