EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-12-10 10:47:11, Jolanta Kopiec

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę oprogramowania antywirusowego - nr postępowania CUW-CUE/03/11/19".

Przejdź do postępowania