EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie postępowania

2019-12-09 13:59:42, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na " sprzedaż: - prawa użytkowania wieczystego ogrodzonej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 10/31 o powierzchni użytkowej 1672 m2. - udziału 1672/40012 w części ułamkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działek 9/4 i 10/37, o łącznej powierzchni użytkowej 2805 m2.".

Przejdź do postępowania