EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-12-09 11:59:36, Jolanta Kopiec

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę po-leasingowych komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 12/ 19".

Przejdź do postępowania