EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-12-05 16:00:12, Jolanta Kopiec

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNYCH STANOWISK KOMPUTEROWYCH - nr postępowania CUW-CUE/01/12/19".

Przejdź do postępowania