EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-09-11 08:21:46, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV)".

Przejdź do postępowania