EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-09-02 10:17:50, Agata Bartnik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu "System do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD"".

Przejdź do postępowania