EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-04-26 13:40:01, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Przeprowadzenie pełnych badań zoptymalizowanego rozwiązania rozłącznika SN w izolacji próżniowej (24kV) - nr postępowania CUW-CUE/ 05/ 04/ 19".

Przejdź do postępowania