EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2019-02-05 16:02:12, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ PLATFORMY SPRZĘTOWEJ - nr postępowania CUW-CUE/ 02/ 02/ 19".

Przejdź do postępowania