EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-10-29 13:10:29, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA - nr postępowania KE/01/10/18".

Przejdź do postępowania