EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-07-11 15:24:55, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem - nr postępowania KE/ 01/ 07/ 18".

Przejdź do postępowania