EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-07-04 15:11:20, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę elementów stanowiska badawczego do transportu i separacji pyłu węglowego wraz z projektem i montażem - nr postępowania KE/ 04/ 06/ 18".

Przejdź do postępowania