EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-05-30 14:51:38, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - nr postępowania KE/ 02/ 05/ 18".

Przejdź do postępowania