EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-05-28 16:45:53, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków Instytutu EMAG".

Przejdź do postępowania