EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-05-25 13:39:11, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "zapytania ofertowego" na "Wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczące realizacji projektu "Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego" w ramach działania "Badania naukowe i prace rozwojowe" realizowanego w ramach Programu POIR 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".

Przejdź do postępowania