EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2018-03-15 16:03:33, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA - nr postępowania KE/01/03/18".

Przejdź do postępowania