EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2014-10-08 12:55:31, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa materiałów do mobilnego systemu sejsmicznego".

Przejdź do postępowania