EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2014-10-07 08:58:59, Michał Heiduk

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "" na "Dostawa Mobilnego Serwera bazodanowego w wykonaniu przemysłowym".

Przejdź do postępowania