EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-12-18 15:16:07, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę oprogramowania antywirusowego".

Przejdź do postępowania