EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-12-14 10:20:21, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawę licencji oprogramowania".

Przejdź do postępowania