EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-08-10 13:11:46, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Dostawa licencji oprogramowania nr postępowania KE/03/08/17".

Przejdź do postępowania