EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-08-11 13:02:25, Agata Bartnik

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "Rozbudowa sieci LAN - nr postępowania KE/04/08/17".

Przejdź do postępowania