EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Wszczęcie postępowania

2017-06-29 15:21:18, Jolanta Kopiec

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony" na "DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA".

Przejdź do postępowania