EMAG

Portal Zamówień Publicznych

Zmiana daty składania ofert

2014-08-13 12:49:16, Michał Heiduk

Instytut Technik Informacyjnych zawiadamia o zmianie terminu składania ofert do postępowania na "Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych, halach i laboratoriach oraz utrzymanie terenu wokół budynków EMAG" prowadzonego w trybie "Przetarg nieograniczony"

Przejdź do postępowania